Over Bovendonk

Missie

Het in stand houden van het historisch markant gebouw Bovendonk door het exploiteren van een conferentiecentrum, hotel en grand café op een maatschappelijk verantwoorde manier en gericht op ontwikkelingskansen van mens en maatschappij. 

Visie

Bovendonk heeft om dit te realiseren een commerciële doelstelling. De winst wordt direct gebruikt om de doelstelling waar te maken, er worden dus geen uitkeringen verricht aan aandeelhouders, noch aan bestuursleden. De winst die gemaakt wordt, wordt gebruikt om Bovendonk als rijksmonument en plek voor bijzondere ontmoetingen, in stand te houden. De omzet van het conferentiecentrum & hotel dient gerealiseerd te worden via activiteiten die cultureel verrijkend zijn en bijdragen aan verbetering van mens en maatschappij door persoonlijke en organisatorische reflectie in onze snel veranderende maatschappij. Daarom zal Bovendonk een ontmoetingsplek bij uitstek zijn waar mensen elkaar ontmoeten op speciale momenten van hun leven en/of van de organisatie waarin ze werken. Zo draagt u, met een bezoek aan Bovendonk, zakelijk of persoonlijk, direct bij aan de instandhouding van het pand en de locatie.

Het leren en groeien staat niet alleen bij onze gasten centraal. Als officieel erkend leerbedrijf (SBB) zijn stages en leerwerkplekken in de richting van Hospitality Management een vast onderdeel van ons bedrijf. Door jonge enthousiaste leerlingen en studenten een leerplaats te bieden dragen we direct bij aan ons doel om een opleidingscentrum te zijn, ons verleden, heden en onze toekomst.

Vanaf januari 2021 is Bovendonk een Leerhotel, een plaats waar met leerwerkplekken en stages de hospitalityprofessional van de toekomst wordt opgeleid.

Duurzaamheid

In het verlengde daarvan hecht Bovendonk veel belang aan duurzaamheid. Bij Bovendonk doen wij er alles aan om uw verblijf tot een succes te maken en wel op een zeer duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. We behalen groots effect op het gebied van duurzaamheid door het invoeren van kleine aanpassingen en verbeteringen. 

Lees meer...

Geschiedenis


Toen in 1853 het bisdom van Breda werd opgericht, werd de priesteropleiding ondergebracht bij de bisschop van Breda. In 1892 kocht het bisdom de gebouwen en de grond die nog steeds eigendom waren van de Nederlandse staat voor bijna 14.000 gulden. In het najaar van 1895 kreeg Petrus J.H. (Pierre) Cuypers de opdracht om een geheel nieuw seminarie te ontwerpen.

Lees meer...

Priester- en diakenopleiding Bovendonk

Sinds 1983 is Bovendonk in gebruik als opleidingscentrum van het bisdom van Breda en huisvest de Priester- en diakenopleiding zich hier. De Priester- en diakenopleiding Bovendonk is een unieke en zelfstandige rooms-katholieke priester- en diakenopleiding onder verantwoordelijkheid van de bisschop van Breda. De opleiding is uniek omdat het in deeltijd is en voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden.

Lees meer...